RD HORSKÁ LIBEREC

Novostavba rodinného domu s garáží, krytým parkovacím stáním, bazénem.
Stavba dvoupodlažního domu se sedlovou střechou jehož přízemí přímo navazuje na terasu a zahradu domu. Na fasádu domu je nad úrovní podlahy 2np napojena plochá střecha, která kryje část pozemku a zároveň je střechou garáže. Krytý prostor slouží jako další kryté parkovací místo a zároveň slouží jako průchod z přední příjezdové části pozemku do části zadní, kam je situována zahrada, terasa, bazén. Konstrukčně se jedná o stěnový zděný sytém, střecha garáže je z monolitického betonu, podlaha garáže z betonu kletovaného.


FAMILY HOUSE HORSKÁ – LIBEREC

Newly built family house with a garage, roofed parking space and a swimming pool.It is the construction of a two-storey house with a gable roof of which ground floor is directly connected to the terrace and the garden. There is a flat roof connected to the 2nd floor facade which covers part of the plot and it also plays the role of garage roofing. Roofed space is used as additional parking place and also serves as a passage from the front driveway to the back of the house where there is also the garden, terrace and swimming pool. The garage roof is made of monolithic concrete, floor is resistant dust-free concrete and the walls are made of bricks.


Коттедж HORSKÁ LIBEREC

Новый семейный коттедж с гаражом, крытой парковкой и бассейном. Строительство двухэтажного дома с двускатной крышей, в котором первый этаж связан с террасой и беседкой. На фасаде дома на уровне второго этажа находится плоская крыша, которая покрывает часть земли и одновременно используется как крыша гаража. Покрытая местность одновременно служит как парковочное место, в котором имеется проход к саду, террасе и бассейну. Конструкция стены выполнена из кирпича, крыша гаража из монолитного бетона, пол гаража из бетонной плитки.