NEMOCNICE ČESKÁ LÍPA

Na porodním oddělení nemocnice proběhla rozsáhlá rekonstrukce porodních pokujů, porodních boxů a místnosti s termolůžkem pro novorozemce. Byla zde zbudována nová bezbariérová koupelna. Výměna všech povrchových konstrukcí, podhledů, stěn, maleb, podlah proběhla za náročných podmínek se zachováním provozu porodnice.


HOSPITAL IN ČESKÁ LÍPA

An extensive reconstruction of delivery rooms, birthing rooms and room with incubatory for new born babies took place in delivery ward in ČeskáLípa hospital. A new barrier-free bathroom was built there. And the reconstruction, which took place under difficult conditions while maintaining the ward operation, covered a change of flooring structures, flooring surfaces, walls and paintings.


Больница в ČESKÁ LÍPA

В родильном отделении больницы проведён капитальный ремонт родильных палат и комнат с терморегуляционной кроваткой для новорожденных. Была установлена новая безбарьерная ванная комната. Замена всех поверхностных покрытий, потолков, стен прошла в относительно сложных условиях, дабы сохранить полное функционирование больницы.