HOTEL BERÁNEK PRAHA

Přestavba a rekonstrukce hotelu Beránek Praha. Úpravy zahrnovaly změny v recepci, společenských prostorách i jednotlivých apartmánech.  A již dříve, v roce 2005 byly znovu obloženy a vybaveny koupelny s využitím nových technologií.


BERÁNEK HOTEL

 Reconstruction of hotel Beránek Prague. The changes included the reception and already before, in 2005 year common spaces and individual apartments. Bathrooms were newly tiled and equipped using new technologies.


Отель BERÁNEK

  Реконструкция и ремонт отеля Beránek. Ремонт включает замену рецепции, общих помещений и отельных аппартаментов. А раньше, в 2005 году, были заново построены ванные комнаты с использованием новых технологий.