BYTOVÉ DOMY ROCHLICE

Novostavba dvou bytových šestipodlažních domu. V domech vzniklo 62 bytů různé velikostní kategorie. Domy mají zajímavě řešené střešní konstrukce a jsou součástí většího bytového komplexu, ve kterém je kladen důraz na tvarovou podobnost a barevné rozlišení.


RESIDENTIAL HOUSES IN ROCHLICE

Two new build six-storey residential houses. 62 new build flats of different sizes and categories overlooking the dominant of Liberec Ještěd arose. The houses have unusually designed roof structure and are part of a larger residential complex, which emphasize similarity and colour differentiation.


Жилые комплексы ROCHLICE

Новая постройка двух шестиэтажных домов. В домах находятся 62 квартиры категории разной величины с видом на одну из главных достопримечательностей Либерца Ještěd. Дома имеют необычно разработанную конструкцию крыши и являются частью более крупного жилого комплекса, в котором акцент делается на подобии формы и цветового решения.