BYTOVÉ DOMY HARATICE A TANVALD

Stávající domy byly zateplovány a opatřeny novými fasádami v požadovaném rozsahu.


RESIDENTAL HOUSES HARATICE AND TANVALD

Existing houses were fitted with insulation and new facades in the desired range.


Жилые дома HARATICE A TANVALD

Дома были оснащены изоляцией и новым фасадом на запрошенном периметре.